Regulamin kart rabatowych

Wystawcą i właścicielem karty Rabatowej Street Supply jest Street Supply Sp z o.o. Świętokrzyska 16 00-050 Warszawa KRS: 0000623108, NIP: 5252662714, REGON: 364729880 z siedzibą w Warszawie.

 1. Karta rabatowa Street supply uprawnia posiadacza do korzystania z rabatu w wysokości określonej przy jej wydaniu
  • "Karta rabatowa – 20%" uprawnia do zakupu produktów z oferty sklepu stacjonarnego oraz sklepu internetowego ze zniżką 20% od pierwszych sugerowanych cen detalicznych oraz ze zniżką 10% na produkty przecenione.
  • "Karta rabatowa – 10%" uprawnia do zakupu produktów z oferty sklepu stacjonarnego oraz sklepu internetowego ze zniżką 10% od pierwszych sugerowanych cen detalicznych oraz zniżką 5% na produkty przecenione.
 2. Sklep Street Supply Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączania określonych produktów z rabatów wynikających z posiadania "Karty Rabatowej". W przypadku sklepu internetowego produkty te otrzymają stosowny dopisek w karcie produktu. W sklepie stacjonarnym stosownych informacji udzieli dział pracownik sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych prze firmę Street Supply Sp z o.o. w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 5. Karta rabatowa utrzymuje bezterminową ważność
 6. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty rabatowej uczestnik ma prawo o ubieganie się nowej karty u managera sklepu
 7. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.
 8. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie stacjonarnym Street Supply mieszczącym się przy Świętokrzyska 16 00-050 oraz na stronie internetowej www.streetsupply.pl .
 9. Street Supply Sp z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu poprzez umieszczenie jej na w/w stronie internetowej lub w punkcie sprzedaży.
 10. Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem pierwszego użycia karty rabatowej.